Năng lượng tỏa ra là kết quả nhận được

Mỗi ý định là một nguyên nhân đi kèm theo nhiều hệ quả. Ý định như một làn sóng tràn vào Vũ trụ và điều tất yếu, nó sẽ quay trở lại dưới dạng tinh thần hay vật chất.

Các nhà vật lý cho ta biết rằng tính rắn chắc, đông đặc của vật chất chỉ là một ảo tưởng của chúng ta. Ngay cả những thứ dường như rắn chắc, trong đó bao gồm cả cơ thể chúng ta, thì chúng chứa gần cả 100% là khoảng không – khoảng cách giữa các nguyên tử quá lớn lao so với kích thước của chúng. Hơn nữa, ngay bên trong mỗi nguyên tử thì hầu hết là khoảng không. Phần còn lại thì như là một làn sóng, hay một tần số rung động, nhiều hơn là những vi thể của vật rắn. Phần còn lại ấy giống như là một nốt nhạc.

Tất cả mọi thứ đều là năng lượng. Không có gì ngoài năng lượng được hình thành trong những thứ mà chúng ta đặt tên sau đó, giống như bông hoa, bàn ghế, nhà cửa, tiền bạc, âm thanh, suy nghĩ, con người... Toàn bộ vũ trụ ở trạng thái chuyển động, mỗi chuyển động đều có tần số của riêng mình và tần số này là duy nhất. Mắt chúng ta có thể thấy các vật thể, nhưng mắt không nhận ra các rung động.